Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

65 Lý Tự Trọng

65 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Email: baotangtphcm@gmail.com
Điện thoại: 028.38.299.741
Fax: 028.38.298.250

Giờ mở cửa
7g30-17g từ thứ Hai đến Chủ nhật
(Cả ngày Lễ và Tết)


Bản đồ đường đi

Video

Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

Website liên kết

Lớp đào tạo

 

Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích

 

          Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 05/7/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Di sản Văn hóa tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích cho các đơn vị phía Nam với sự tham gia của gần 200 học viên.

          Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và xây dựng phương án ứng phó rủi ro cho các bảo tàng diễn ra từ ngày 01/7/2020 đến ngày 05/7/2020 dành cho đối tượng là viên chức phụ trách kho bảo quản hoặc trực tiếp làm công tác bảo quản tại các bảo tàng. Nội dung của lớp đào tạo, bồi dưỡng trang bị cho các học viên kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực hành bảo quản phòng ngừa, ứng phó rủi ro.

          Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích diễn ra từ ngày 01/7/2020 đến ngày 03/7/2020 dành cho đối tượng là cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới; Bảo tàng; Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn di tích. Nội dung bao gồm những kiến thức chuyên sâu về kỹ năng bảo quản di tích và quản lý bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại di tích; Bảo tồn di chỉ khảo cổ; Đánh giá tác động và những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

          Chương trình lý thuyết được các chuyên gia tập huấn tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các đơn vị: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội trường Thống Nhất, Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

 
Hình ảnh Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích.
 
Hình ảnh Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích.
 
Hình ảnh Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích.
 
Hình ảnh Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích.
 
Hình ảnh Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích.
 
Giảng viên và học viên “Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
về bảo quản phòng ngừa và xây dựng phương án ứng phó rủi ro” tham quan,
trao đổi kinh nghiệm tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Cập nhật ngày 06-07-2020
Xem nhiều nhất
Số lượt truy cập:2811417
Sơ đồ site